Compare Listings


$1,400/Per Month

CityGarden: 2-bedroom

59 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
$1,400/Per Month
 • 2Bedrooms
 • 2Bathrooms
 • 105
$1,500/Per month

CityGarden: 2-bedroom

59 Đường Ngô Tất Tố, phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
$1,500/Per month
 • 2Bedrooms
 • 2Bathrooms
 • 108
$1,500/Per Month

CityGarden: 2-Bedroom

59 Đường Ngô Tất Tố, phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
$1,500/Per Month
 • 2Bedrooms
 • 2Bathrooms
 • 105
$1,500/Per Month
$1,500/Per Month
 • 2Bedrooms
 • 2Bathrooms
 • 108m2
$2,200/Per Month

CityGarden: 3-bedroom

59 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
$2,200/Per Month
 • 3Bedrooms
 • 2Bathrooms
 • 146
$2,300/Per Month
$2,300/Per Month
 • 3Bedrooms
 • 3Bathrooms
 • 145m2