Compare Listings

$1,000/Per Month

City Garden: 1 Bedroom

59 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
$1,000/Per Month
 • 1Bedroom
 • 1Bathroom
 • 65
$1,100/Per Month

City Garden: 1-Bedroom

59 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
$1,100/Per Month
 • 1Bedroom
 • 1Bathroom
 • 70
$1,150/Per Month

Pearl Plaza: 2-Bedroom

561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
$1,150/Per Month
 • 2Bedrooms
 • 2Bathrooms
 • 103
$1,275/Per Month

City Garden: 1-Bedroom

59 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
$1,275/Per Month
 • 1Bedroom
 • 1Bathroom
 • 69
$1,400/Per Month

City Garden: 2-Bedroom

59 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
$1,400/Per Month
 • 2Bedrooms
 • 2Bathrooms
 • 105
$1,500/Per Month

City Garden: 2-Bedroom

59 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
$1,500/Per Month
 • 2Bedrooms
 • 2Bathrooms
 • 105
$1,500/Per Month

City Garden: 2-Bedroom

59 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
$1,500/Per Month
 • 2Bedrooms
 • 2Bathrooms
 • 108
$1,500/Per Month

City Garden: 2-Bedroom

59 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
$1,500/Per Month
 • 2Bedrooms
 • 2Bathrooms
 • 103
$1,500/Per Month

City Garden: 2-Bedroom

59 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
$1,500/Per Month
 • 2Bedrooms
 • 2Bathrooms
 • 108