Compare Listings


$1,000/Per Month
$1,000/Per Month
 • 1Bedroom
 • 1Bathroom
 • 65
$1,275/Per Month
$1,275/Per Month
 • 1Bedroom
 • 1Bathroom
 • 69
$1,400/Per Month

City Garden: 2-Bedroom

59 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
$1,400/Per Month
 • 2Bedrooms
 • 2Bathrooms
 • 105
$1,500/Per Month
$1,500/Per Month
 • 2Bedrooms
 • 2Bathrooms
 • 108
$1,500/Per Month

City Garden: 2-Bedroom

59 Đường Ngô Tất Tố, phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
$1,500/Per Month
 • 2Bedrooms
 • 2Bathrooms
 • 105
$1,500/Per Month

City Garden: 2-Bedroom

59 Đường Ngô Tất Tố, phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
$1,500/Per Month
 • 2Bedrooms
 • 2Bathrooms
 • 103
$1,500/Per Month

City Garden: 2-Bedroom

59 Đường Ngô Tất Tố, phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
$1,500/Per Month
 • 2Bedrooms
 • 2Bathrooms
 • 108
$2,200/Per Month

City Garden: 3-Bedroom

59 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
$2,200/Per Month
 • 3Bedrooms
 • 2Bathrooms
 • 146
$2,300/Per Month
$2,300/Per Month
 • 3Bedrooms
 • 3Bathrooms
 • 145
$2,500/Per Month
$2,500/Per Month
 • 3Bedrooms
 • 2Bathrooms
 • 159