Compare Listings

Canh Vien 2: Luxurious Duplex Penthouse

Khu Phố Cảnh Viên 2, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Vietnam
$430,000
  • 4Bedrooms
  • 3Bathrooms
  • 200
$172,000

Riviera Point : 2-Bedroom

2 Nguyễn Văn Tưởng, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh 760000, Vietnam
$172,000
  • 2Bedrooms
  • 2Bathrooms
  • 90m2
$292,000

3-Bedroom apartment at Phu My Hung (D7)

District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
$292,000
  • 3Bedrooms
  • 152m2