Compare Listings

$1,500/Per Month

2 Bedroom apartment, City Garden, Binh Thanh, HCM

59 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
$1,500/Per Month
 • 2Bedrooms
 • 2Bathrooms
 • 100Sqm
$1,200/Per month

1 Bedroom for rent in city garden

59 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
$1,200/Per month
 • 1Bedroom
 • 1Bathroom
 • 70Sqm

Golden River: 2 bedroom for Rent

Vinhomes Golden River Sài Gòn, Bến Nghé, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
$900/Per Month
 • 2Bedrooms
 • 1Bathroom
 • 65Sqm
$5,000/Per Month

Serenity Sky Villas: 3-Bedroom

259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam
$5,000/Per Month
 • 3Bedrooms
 • 2Bathrooms
 • 170
$2,000/Per Month

City Garden: 3-Bedroom

59 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
$2,000/Per Month
 • 3Bedrooms
 • 2Bathrooms
 • 160
$2,300/Per Month

City Garden: 3-Bedroom

59 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
$2,300/Per Month
 • 3Bedrooms
 • 2Bathrooms
 • 143
$2,150/Per Month

City Garden: 2-Bedroom

59 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
$2,150/Per Month
 • 2Bedrooms
 • 2Bathrooms
 • 140
$2,000/Per Month

City Garden: 3-Bedroom

59 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
$2,000/Per Month
 • 3Bedrooms
 • 2Bathrooms
 • 132
$2,200/Per Month

City Garden: 3-Bedroom

59 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
$2,200/Per Month
 • 3Bedrooms
 • 2Bathrooms
 • 132
$1,275/Per Month

City Garden: 1-Bedroom

59 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
$1,275/Per Month
 • 1Bedroom
 • 1Bathroom
 • 69

City Garden: 2-Bedroom

59 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
$1,500/Per Month
 • 2Bedrooms
 • 2Bathrooms
 • 108
$2,300/Per Month

City Garden: 3-Bedroom

59 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
$2,300/Per Month
 • 3Bedrooms
 • 3Bathrooms
 • 145