City Garden

32 Properties
Sort by:

2 Bedroom apartment, City Garden, Binh Thanh, HCM

 • $1,500/Per Month
59 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • 100 Sqm
 • Apartment
Details
Featured
 • $462,000

City Garden: 3-Bedroom

 • $462,000
59 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • 132
 • Apartment
Details

City Garden: 2-Bedroom

 • $1,500/Per Month
59 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • 103
 • Apartment
Details
 • $1,400/Per Month

2 Bedroom apartment, City Garden, Binh Thanh, HCM

 • $1,400/Per Month
59 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • 105 Sqm
 • Apartment
Details
 • $1,500/Per Month

2 Bedroom apartment, City Garden, Binh Thanh, HCM

 • $1,500/Per Month
59 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • 100 sqm
 • Apartment
Details
 • $1,200/Per month

1 Bedroom for rent in city garden

 • $1,200/Per month
59 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • Bed: 1
 • Bath: 1
 • 70 Sqm
 • Apartment
Details
 • $2,000/Per Month

City Garden: 3-Bedroom

 • $2,000/Per Month
59 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • 160
 • Apartment
Details
 • $2,300/Per Month

City Garden: 3-Bedroom

 • $2,300/Per Month
59 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • 143
 • Apartment
Details

City Garden: 2- Bedroom

 • $365,000
59 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • 140
 • Apartment
Details
 • Price upon request USD

City Garden: Penthouse for sale

 • Price upon request USD
59 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • Penthouse
Details
 • $2,150/Per Month

City Garden: 2-Bedroom

 • $2,150/Per Month
59 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • 140
 • Apartment
Details
 • $2,000/Per Month

City Garden: 3-Bedroom

 • $2,000/Per Month
59 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • 132
 • Apartment
Details
 • $2,200/Per Month

City Garden: 3-Bedroom

 • $2,200/Per Month
59 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • 132
 • Apartment
Details
 • $1,275/Per Month

City Garden: 1-Bedroom

 • $1,275/Per Month
59 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • Bed: 1
 • Bath: 1
 • 69
 • Apartment
Details

Compare listings

Compare