Compare Listings

The Ascent: 2-Bedroom

58 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

Beds: 2Baths: 2m²: 67

Apartment

$1,000/Per Month

Beds: 2Baths: 2m²: 67

Apartment

$2,150/Per Month

City Garden: 2-Bedroom

59 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

Beds: 2Baths: 2m²: 140

Apartment

$2,150/Per Month

Beds: 2Baths: 2m²: 140

Apartment

$2,000/Per Month

City Garden: 3-Bedroom

59 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

Beds: 3Baths: 2m²: 132

Apartment

$2,000/Per Month

Beds: 3Baths: 2m²: 132

Apartment

$1,500/Per Month

River Garden: 2-Bedroom

170 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

Beds: 2Baths: 2m²: 132

Apartment

$1,500/Per Month

Beds: 2Baths: 2m²: 132

Apartment

$2,200/Per Month

City Garden: 3-Bedroom

59 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

Beds: 3Baths: 2m²: 132

Apartment

$2,200/Per Month

Beds: 3Baths: 2m²: 132

Apartment

$2,700/Per Month

The Nassim: 3-Bedroom

Thảo Điền, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam

Beds: 3Baths: 2m²: 119

Apartment

$2,700/Per Month

Beds: 3Baths: 2m²: 119

Apartment

$1,600/Per Month

The Ascent: 2-Bedroom

58 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

Beds: 2Baths: 2m²: 99

Apartment

$1,600/Per Month

Beds: 2Baths: 2m²: 99

Apartment

$1,275/Per Month

City Garden: 1-Bedroom

59 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

Bed: 1Bath: 1 m²: 69

Apartment

$1,275/Per Month

Bed: 1Bath: 1 m²: 69

Apartment

$1,500/Per Month

City Garden: 2-Bedroom

59 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

Beds: 2Baths: 2m²: 108

Apartment

$1,500/Per Month

Beds: 2Baths: 2m²: 108

Apartment

$1,200/Per Month

Thao Dien Pearl: 2-Bedroom

12 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh 700900, Vietnam

Beds: 2m²: 115

Apartment

$1,200/Per Month

Beds: 2m²: 115

Apartment

$2,300/Per Month

City Garden: 3-Bedroom

59 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

Beds: 3Baths: 3m²: 145

Apartment

$2,300/Per Month

Beds: 3Baths: 3m²: 145

Apartment

$1,100/Per Month

City Garden: 1-Bedroom

59 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

Bed: 1Bath: 1m²: 70

Apartment

$1,100/Per Month

Bed: 1Bath: 1m²: 70

Apartment

$1,000/Per Month

City Garden: 1 Bedroom

59 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

Bed: 1Bath: 1m²: 65

Apartment

$1,000/Per Month

Bed: 1Bath: 1m²: 65

Apartment

$1,000/Per Month

The Ascent: 2-Bedroom

58 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

Beds: 2Baths: 2m²: 70

Apartment

$1,000/Per Month

Beds: 2Baths: 2m²: 70

Apartment

$3,000/Per Month

The Nassim: 3-Bedroom

Thảo Điền, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam

Beds: 3Baths: 3m²: 141

Apartment

$3,000/Per Month

Beds: 3Baths: 3m²: 141

Apartment